az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végreh

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent: Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2007. augusztus 10-i, L 210. számában (10. o.)

Hatályba lépés:

08-17-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

12. cikk (3) bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közös felügyelőbizottság működése
(1) A közös felügyelőbizottság felhatalmazott tagjai egyhangú határozattal elfogadják a bizottság eljárási szabályzatát.
(2) A közös felügyelőbizottság konszenzussal hozza döntéseit. Egyes esetekben azonban szavazási eljárást alkalmaznak, különösen a projektek végleges kiválasztásának és a hozzájuk rendelt támogatási összegeknek az ügyében. Az ilyen szavazási eljárás során minden országnak egy szavazata van, függetlenül a képviselői számától.
(3) A felhatalmazott képviselők elnököt választanak. A bizottság dönthet úgy, hogy az elnöki jogkört a közös irányítóhatóság képviselőjére, vagy másik külső személyre ruházza.
A közös felügyelőbizottság elnöke döntőbírói tisztet lát el, és levezető elnökként működik. Megőrzi szavazati jogát, kivéve, ha az elnöki jogkört a közös irányítóhatóság képviselőjére, vagy más külső személyre ruházták. Ez utóbbi esetben az elnök szavazati jog nélkül tevékenykedik.
(4) A közös felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A bizottságot annak elnöke hívja össze a közös irányítóhatóság kérésére, vagy felhatalmazott tagjainak egyike vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésre. Az elnök, a közös irányítóhatóság, vagy az egyik részt vevő ország kezdeményezésére a bizottság írásos eljárással is hozhat döntéseket. Véleménykülönbség esetén bármely tag kérheti, hogy az ügyet ülés keretében tárgyalják.
(5) A közös felügyelőbizottság minden ülésének végén jegyzőkönyvet készítenek, amelyet az elnök és a titkár együttesen írnak alá. A jegyzőkönyvet megküldik a bizottság minden tagjának és a Bizottságnak.

Releváns honlap:

http://www.eu-info.hu/mvh/index.asp?page=doc_detail&doc_id=10643

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közös cselekvési programok irányítására közös felügyelőbizottságot hoznak létre, amelynek elnöke döntőbírói feladatokat lát el.');

Vitarendezési formák:

Területek: