Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1999. évi C. törvény

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

12-22-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

4. cikk 5.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkabérből csak olyan levonásokat engednek meg, amelyeket az ország törvényei vagy jogszabályai írnak elő, vagy a kollektív szerződések vagy döntőbírói ítéletekben rögzített feltételeknek és mértékeknek.
Ezeket a jogokat a szabadon létrehozott kollektív szerződések, a törvényes bérrögzítő mechanizmusok vagy a nemzeti feltételeknek megfelelő egyéb eszközök révén kell gyakorolni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41354.222064

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A méltányos díjazáshoz való jog keretében a bérlevonással kapcsolatos kérdéseket döntőbírói ítélet is szabályozhatja. A jogokat kérdéseket kollektív szerződések, törvényes bérrögzítő mechanizmusok szabályozzák.

Vitarendezési formák:

Területek: