Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi II. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-21-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. Cikk 2.3.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2. Bármilyen két Szerződő Fél közötti vitát, amely jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló felek tárgyalásos úton vagy más szabályozási eszközökkel nem tudnak rendezni, a vitában álló Szerződő Felek valamelyikének indítványa alapján – a letéteményes erről való tájékoztatása mellett – a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított három hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az OSZZSD Miniszteri Értekezletét, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.
3. A döntőbíró vagy döntőbírák ítélete a vita eldöntését kezdeményező Szerződő Felekre nézve kötelező.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158989.237655

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vitás kérdéseikben –a letéteményes tudtával,- végső soron döntőbíró elé vihetik az ügyet, amennyiben a döntőbíró személyében sem tudnak megállapodni, akkor az OSZZSD Miniszteri Értekezletét kérhetik, hogy jelöljön ki döntőbírót.

Vitarendezési formák:

Területek: