Az EUROCONTROL Egyezményhez – módosításaihoz és függelékeihez -, továbbá az Útvonalhasználati Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1993.

Hatályba lépés:

01-29-93

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A Szerződő Felek vagy a Szerződő Felek és a Bizottság által képviselt Szervezet közötti bármely vita esetén, amely jelen Egyezmény vagy Függelékei értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet nem lehet közvetlen tárgyalások útján vagy bármely más módszerrel rendezni, bármely Fél kérésére a döntőbírósághoz kell fordulni.
2. Erre a célra mindegyik Fél minden esetben kijelöl egy döntőbírót, és a döntőbírók megállapodnak egy harmadik döntőbíró kijelölésében.
Amennyiben az egyik Féle nem jelölt ki döntőbírót a másik Fél kérésének kézhezvételétől számított két hónapon belül, vagy a kijelölt döntőbírók ezen két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét arra, hogy a kijelölést tegye meg.
3. A döntőbíróság saját maga határozza meg eljárását.
4. Mindegyik Fél viseli a saját döntőbírójának és a bíróság előtt történő képviseletének költségeit; a harmadik döntőbíró költségeit a vitázó Felek egyenlő arányban viselik.
A döntőbíróság azonban, ha úgy gondolja jónak, másként is dönthet a költségek viselését illetően.
5. A döntőbíróság döntései a vitázó Felekre nézve kötelezőek.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18946.29264

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Bármely vita esetén, amelyet nem lehet közvetlen tárgyalások útján vagy bármely más módszerrel rendezni, bármely Fél kérésére a döntőbírósághoz kell fordulni. Erre a célra mindegyik Fél minden esetben kijelöl egy döntőbírót, és a döntőbírók megállapodnak egy harmadik döntőbíró kijelölésében. Ha két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét arra, hogy a kijelölést tegye meg.

Vitarendezési formák:

Területek: