Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról

Jogszabály forrása:

1999. évi CXVII. Törvény

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

12-23-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

VIII. cikk 2. a)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az 1. bekezdés szerint okozott, illetve felmerült és az egyik Szerződő Fél saját területén lévő másfajta tulajdonában okozott vagy keletkezett kár esetén más Szerződő Fél felelősségének kérdését – amennyiben az érintett Felek másképp meg nem egyeznek – egy, a jelen bekezdés b) pontjának megfelelően választott döntőbíró határozza meg és becsüli fel a kár mértékét. A döntőbíró feladata, hogy ugyanazon balesettel kapcsolatos ellenigény tekintetében is döntést hozzon.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41545.208448

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szerződő felek területén a más tulajdonában okozott kárfelelősség megállapításának kérdésben döntőbíró járhat el. A döntőbíró becsüli fel a kár mértékét és dönt az ellenigény tekintetében.');

Vitarendezési formák:

Területek: