Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi LXXXII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

12-31-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikkely 7-8.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az egyeztetésre vonatkozó járulékos eljárásokat — amint megvalósítható — a Felek Konferenciája fogadja el és a békéltetésre vonatkozó mellékletben rögzítse.
Ezen Cikkely rendelkezései vonatkoznak minden kapcsolódó jogi okiratra, amit a Felek Konferenciája elfogadhat, kivéve, ha az okirat másként rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24078.37896

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezménnyel kapcsolatos békéltetésre vonatkozó szabályokat mellékletben rögzítik.

Vitarendezési formák:

Területek: