az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete Alapokmányának kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1999. évi LXXXIX. törvény

Megjelenés:

1999. XII.22.

Hatályba lépés:

11-07-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

22. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

viták rendezése és tanácsadó vélemények kérése
1. a) Az ennek az Alapokmánynak, függelékeit is ideértve, értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több Tag között felmerült minden vitát, amelyet tárgyalások útján nem rendeztek, a Tanács elé kell terjeszteni, kivéve, ha az érdekelt felek más rendezési módban állapodnak meg. Ha a vitában egy, a Tanácsban képviselettel nem rendelkező Tag különösen érdekelt, e Tag jogosult a Tanács által megállapítandó szabályoknak megfelelően képviseltetni magát.
b) Ha az 1. bekezdés a) pontja szerint nem sikerül a vitát az abban részes felek valamelyike számára kielégítő módon rendezni, ez a fél a vitát
(i) a felek egyetértésével
A) a Nemzetközi Bíróság, vagy
b) döntőbíróság,
(ii) egyébként pedig békéltető bizottság
elé terjesztheti.
A döntőbíróság és a békéltető bizottság eljárására és működésére vonatkozó szabályokat az ennek az Alapokmánynak a III. számú Melléklete tartalmazza.
2. Mind a Közgyűlés, mind a Tanács jogosult arra, hogy a Szervezet tevékenysége körében felmerülő minden jogi kérdésben az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének felhatalmazásával tanácsadó véleményt kérjen a Nemzetközi Bíróságtól.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41234.63563

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitákat tárgyalásos úton rendezik. Ha ez nem sikerült, akkor bármelyik részes fél a vitát a felek egyetértésével Nemzetközi Bíróság vagy döntőbíróság, továbbá békéltető bizottság elé terjesztheti

Vitarendezési formák:

Területek: