Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról

Jogszabály forrása:

1956. évi I. törvény

Megjelenés:

1956.

Hatályba lépés:

02-16-56

Releváns paragrafus(ok) száma:

VI. fejezet 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=375.626

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt békés úton rendezik. Azaz közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján kell megoldást keresni.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról

Jogszabály forrása:

1956. évi I. törvény

Megjelenés:

1956.

Hatályba lépés:

02-16-56

Releváns paragrafus(ok) száma:

33. cikk 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viszályok békés rendezése
Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=375.626

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt békés eszközök útján keresnek megoldást. Ezek lehetnek: közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Vitarendezési formák:

Területek: