Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Jogszabály forrása:

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

08-27-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.§ (2) d) ; 4.§(1) h)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá
4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
h) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztót tájékoztatni köteles a szolgáltató a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.

Vitarendezési formák:

Területek: