Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2005. évi III. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

03-04-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben két vagy több Fél között vita merülne fel a Keretegyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében, az érintett Felek megkísérlik diplomáciai csatornákon a vitás kérdést tárgyalással vagy választásuk szerinti bármely más békés eszközzel rendezni, ideértve egy harmadik fél jószolgálatát, közvetítését vagy békéltetését. Amennyiben sem tárgyalásos úton, sem jószolgálattal vagy közvetítéssel nem sikerül megállapodni, ez nem menti fel a vitában érintett feleket az alól a kötelezettség alól, hogy továbbra is próbálják rendezni azt.
2. A Keretegyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, hivatalos megerősítése vagy az ahhoz való csatlakozás esetén, vagy az után bármikor, egy állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet a Letéteményesnek írásban bejelentheti, hogy e cikk 1. bekezdése szerint nem megoldott vitás kérdésekben kötelezőként elfogadja a Felek Konferenciája által konszenzussal elfogadandó eljárások szerinti ad hoc választott bíráskodást.
3. E cikk rendelkezései vonatkoznak – a felek között megkötött minden jegyzőkönyv tekintetében – a jegyzőkönyvre, kivéve, ha a jegyzőkönyv másként rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=92688.128972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek diplomáciai csatornákon keresztül, tárgyalásos úton rendezik vitáikat. Amennyiben tárgyalásos úton nem tudják a felek vitájukat rendezni, egy harmadik fél jószolgálati, vagy békéltetőt közreműködését veszik igénybe.

Vitarendezési formák:

Területek: