Az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1987. évi 27. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1988.

Hatályba lépés:

01-01-88

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. cím

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Létrehozás és szervezet
1. cikk
(1) Ezennel létrejön a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (a továbbiakban: a Központ).
(2) A Központ célja, hogy a Szerződő Államok és más Szerződő Államok természetes és jogi személyei közötti beruházási vitákkal kapcsolatos békéltetésre és választott bíráskodásra lehetőséget biztosítson az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.
2. cikk
A Központ székhelye a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: a Bank) központi irodája. A székhely más helyre is áthelyezhető az Igazgatói Tanács kétharmados többséggel hozott határozata alapján.
3. cikk
A Központ Igazgatói Tanácsot és Titkárságot hoz létre, valamint gondoskodik a békéltetők és választott bírók paneljéről.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9065.12403

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Létrehozza a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központját.
A Központ célja, hogy a Szerződő Államok és más Szerződő Államok természetes és jogi személyei közötti beruházási vitákkal kapcsolatos békéltetésre és választott bíráskodásra lehetőséget biztosítson az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.

Vitarendezési formák:

Területek: