Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Jogszabály forrása:

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

2006-04-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.számú melléklet a mesterképzési szakok kimenő követelményei 7. b) a kulturális mediáció mesterképzés területén

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

– a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új információk, problémák és jelenségek kritikus feldolgozására, a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, s élményt nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására,

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kulturális mediáció mesterképzés során elsajátítandó kompetenciák között a facilitálás.

Vitarendezési formák:

Területek: