az 1564/2005/EK rendeletnek a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták tekintetében a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvekkel összhangban történő módosításáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2009. november 10-i 1150/2009/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2009. november 28-i, L 313. számában (3. o.),

Hatályba lépés:

12-01-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

Melléklet iratminták, VI.3.1. sorokban.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2009:313:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közbeszerzési eljárás nyomtatványai rovatában fel kell tüntetni a békéltető eljárásért felelős szervet is.

Vitarendezési formák:

Területek:

az 1564/2005/EK rendeletnek a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták tekintetében a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvekkel összhangban történő módosításáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2009. november 10-i 1150/2009/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2009. november 28-i, L 313. számában (3. o.),

Hatályba lépés:

12-01-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

Melléklet iratminták, VI.3.1. sorokban.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A békéltetési eljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám: Ország:
E-mail: Telefon:
Interneteim (URL): Fax:

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2009:313:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

EU. Jogi ügy – közbeszerzés hirdetményminták

Vitarendezési formák:

Területek: