A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1992. február 25-i 92/13/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 06. Letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága 01. kötetében (315. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1992. március 23-i, L 76. számában (14. o.), hatályos: 1992. április 12-től.

Hatályba lépés:

1992-04-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum; 9-11.cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . . mivel annak érdekében, hogy a vitákat békés úton rendezni lehessen, közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Figyelem! Ugyanakkor a  IV.  fejezet a 9-11 cikkeket a békéltetésről hatályon kívül helyezte: az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve 2. cikk 6. (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.). Hatálytalan: 2008. I. 9-től.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0013&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Vitarendezési formák:

Területek: