A turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1964. évi 2. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1964.

Hatályba lépés:

01-29-64

Releváns paragrafus(ok) száma:

21. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Minden két vagy több Szerződő Állam között a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében a felmerülő vitát lehetőség szerint a vitában álló felek közötti tárgyalások útján kell rendezni.
2. A tárgyalások útján nem rendezett vitás ügyeket, ha a vitában álló Szerződő Felek egyike azt kéri, döntésre a vitában álló Felek közös megegyezésével választott egy vagy több döntőbíró elé kell terjeszteni. Ha a döntés iránti kérelemtől számított 3 hónapon belül a vitában áll felek a döntőbíró, illetve a döntőbírák kijelölésében megegyezni nem tudnak, ezen államok egyike a Nemzetközi Bíróság Elnökétől kérheti egyetlen döntőbíró kijelölését, aki elé terjesztik a vitás ügyet döntésre.
3. A megelőző bekezdés értelmében kijelölt döntőbíró vagy döntőbírák ítélete az érdekelt Szerződő Államokra nézve kötelező.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=735.1295

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tárgyalások útján nem rendezett vitás ügyeket, ha a vitában álló Szerződő Felek egyike azt kéri, döntésre a vitában álló Felek közös megegyezésével választott egy vagy több döntőbíró elé kell terjeszteni. A döntőbíró(k) ítélete kötelező.');

Vitarendezési formák:

Területek: