A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatároz

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2013. február 23-i, L 52. számában (25. o.)

Hatályba lépés:

02-23-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.cikk (2) bekezdés j) pont.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem különösen az alábbi információkat tartalmazza:
j) függőben lévő bírósági, adminisztratív, döntőbírósági vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adóügyi és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi vagy hírnévhez kapcsolódó költségek keletkezhetnek, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely miatt a kereskedési adattárra vonatkozóan még mindig költségek merülhetnek fel.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:052:FULL&from=HU

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az adattárba vétel során a folyamatban lévő döntőbírói eljárásokat is nyilván kell tartani.

Vitarendezési formák:

Területek: