A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény

Jogszabály forrása:

2005. évi CXL. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

12-17-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk b)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden Szerződő Állam központi hatósága közvetlenül, illetve hatóságokon vagy más szervezeteken keresztül megtesz valamennyi megfelelő lépést a következők érdekében közvetítés, békéltetés útján vagy más hasonló módon a gyermek személyének vagy vagyonának a védelmét szolgáló, egyezségen alapuló megoldások elérésének megkönnyítése azokban a helyzetekben, amikor az Egyezményt kell alkalmazni;

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95559.134532

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden Szerződő Állam központi hatósága l mindent megtesz, hogy a vitát békés módon rendezzék. A cél a gyermek személyének vagy vagyonának a védelme, egyezségen alapuló megoldások.

Vitarendezési formák:

Területek:

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény

Jogszabály forrása:

2005. évi CXL. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

12-17-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden Szerződő Állam központi hatósága közvetlenül, illetve hatóságokon vagy más szervezeteken keresztül megtesz valamennyi megfelelő lépést a következők érdekében:
a) a 8–9. cikkben, valamint az e fejezetben meghatározott kapcsolat megkönnyítése és közreműködés biztosítása;
b) közvetítés, békéltetés útján vagy más hasonló módon a gyermek személyének vagy vagyonának a védelmét szolgáló, egyezségen alapuló megoldások elérésének megkönnyítése azokban a helyzetekben, amikor az Egyezményt kell alkalmazni;
c) egy másik Szerződő Állam illetékes hatóságának kérésére a gyermek hollétének felkutatásában való segítségnyújtás, amennyiben úgy tűnik, hogy a gyermek a megkeresett Állam területén tartózkodik és védelemre szorul.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95559.134532

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyermek személyének, vagyonának védelme érdekében békéltetést kell folytatni. A Szerződő Állam központi hatósága mindent megtesz a gyermek személye vagy vagyona védelmének érdekében; ha szükséges, akkor segít a gyermek hollétének felkutatásában.

Vitarendezési formák:

Területek: