a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2000. április 19-i 823/2000/EGK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 08. Versenypolitika 02. kötetében (4. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. április 20-i, L 100 számában (24. o.),

Hatályba lépés:

04-26-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (25)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(25) Gondoskodni kell arról, hogy a felek által elfogadott választottbírósági ítéletekről és békéltetői ajánlásokról haladéktalanul értesítsék a Bizottságot, hogy meggyőződhessen, azok nem mentesítik-e a konzorciumokat az e rendeletben előírt feltételek és kötelezettségek alól, és ezáltal nem sértik-e meg a 81. és 82. cikk rendelkezéseit.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2000:100:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szabályozott területet érintő békéltetői ajánlásokról értesíteni kell Bizottságot.

Vitarendezési formák:

Területek: