A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 2000. június 29-i 2000/43/EK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 20. Polgárok Európája 01. kötetében (23. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. július 19-i, L 180. számában (22. o.), hatályos: 2000. július 19-től.

Hatályba lépés:

2000-07-19

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.cikk (1);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A tagállamok biztosítják, hogy minden személy, akit saját állítása szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, az ebből az irányelvből eredő igényeit bírói és/vagy közigazgatási úton – a tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is – érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is - érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Vitarendezési formák:

Területek: