A Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1717/2006/EK RENDELETE

Megjelenés:

Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. november 24-i, L 327. számában (1. o)

Hatályba lépés:

12-14-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) a), d), 4.cikk 3.a)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Az (1) bekezdésben említett technikai és pénzügyi támogatás a következő területeket érinti:
a) nemzetközi és regionális, állami vagy nem állami szereplők erőfeszítéseinek támogatása technikai és logisztikai támogatás által a bizalomépítés, a közvetítés, a párbeszéd és a békéltetés érdekében;
d) nemzetközi büntetőbíróságok és eseti nemzeti bíróságok támogatása, igazságfeltáró és békéltető bizottságok támogatása, az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos mechanizmusok támogatása, amelyeket a nemzetközi emberi jogokkal és a jogállamiság normáival összhangban hoztak létre; 3. Válságmegelőzési és válságkezelési kapacitások kiépítése
A nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek, állami és nem állami szereplők kapacitásainak kiépítésére, illetve megerősítésére irányuló hosszú távú intézkedések támogatása az alábbi területeken tett erőfeszítéseik kapcsán:
a) a közösségek közötti feszültségek korai előrejelzésének, a bizalomépítésnek, a közvetítésnek, a békéltetésnek és a problémák kezelésének előmozdítása;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2006:327:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A békéltetés jelentőségét emeli ki pl. válsághelyzetek kezelésében.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. november 15-i 1717/2006/EK RENDELETE

Megjelenés:

Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. november 24-i, L 327. számában (1. o)

Hatályba lépés:

12-14-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) a), d), 4.cikk 3.a)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Az (1) bekezdésben említett technikai és pénzügyi támogatás a következő területeket érinti:
a) nemzetközi és regionális, állami vagy nem állami szereplők erőfeszítéseinek támogatása technikai és logisztikai támogatás által a bizalomépítés, a közvetítés, a párbeszéd és a békéltetés érdekében;
d) nemzetközi büntetőbíróságok és eseti nemzeti bíróságok támogatása, igazságfeltáró és békéltető bizottságok támogatása, az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos mechanizmusok támogatása, amelyeket a nemzetközi emberi jogokkal és a jogállamiság normáival összhangban hoztak létre; 3. Válságmegelőzési és válságkezelési kapacitások kiépítése
A nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek, állami és nem állami szereplők kapacitásainak kiépítésére, illetve megerősítésére irányuló hosszú távú intézkedések támogatása az alábbi területeken tett erőfeszítéseik kapcsán:
a) a közösségek közötti feszültségek korai előrejelzésének, a bizalomépítésnek, a közvetítésnek, a békéltetésnek és a problémák kezelésének előmozdítása;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2006:327:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A békéltetés jelentőségét emeli ki pl. válsághelyzetek kezelésében.

Vitarendezési formák:

Területek: