A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. március 11-i 230/2014/EU RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 15-i, L 77. számában (1. o.)

Hatályba lépés:

03-16-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) e)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

e) nemzetközi büntetőbíróságok és ad hoc nemzeti bíróságok, igazságfeltáró és békéltető bizottságok, továbbá az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos olyan mechanizmusok támogatása, amelyeket az emberi jogok és a jogállamiság nemzetközi normáival összhangban hoztak létre;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2014:077:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az államközi viták során a békéltetés szerepének a megjelenítése.

Vitarendezési formák:

Területek:

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. március 11-i 230/2014/EU RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 15-i, L 77. számában (1. o.)

Hatályba lépés:

03-16-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) e)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

e) nemzetközi büntetőbíróságok és ad hoc nemzeti bíróságok, igazságfeltáró és békéltető bizottságok, továbbá az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos olyan mechanizmusok támogatása, amelyeket az emberi jogok és a jogállamiság nemzetközi normáival összhangban hoztak létre;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2014:077:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az államközi viták során a békéltetés szerepének a megjelenítése.

Vitarendezési formák:

Területek: