A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Jogszabály forrása:

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-10-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.melléklet Mozgásnevelés 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1.          A szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával; az önindította mozgások ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos mozgások optimális feltételeinek megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése.

A fej- és törzskontroll kialakulásának segítése az érintett testtájak ingerlésével, az izomzat erősítésével, a szükséges mozgáselemek facilitálásával, a kóros mozgásminták gátlásával.

A helyzetváltoztató mozgások kialakítása és fejlesztése a fordulás, a végtagok emelése, a fej- és törzskontroll facilitálásával.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229239

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A facilitás szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése során a mozgásnevelés területén.

Vitarendezési formák:

Területek: