A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1979. évi 25. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1976.

Hatályba lépés:

11-08-79

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. Cikk [1] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták
(1) Ha két vagy több Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek egymással tanácskoznak abból a célból, hogy ezt a vitát tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, a regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti egyéb békés eszközzel rendezzék.
(2) Minden olyan természetű vitát, amelyet az (1) bekezdésben előírt módon nem rendeztek, határozathozatal céljából a vitában részes bármely Fél kérelmére, a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3604.5877

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, a regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti egyéb békés eszközzel kell rendezni. Ha ez nem sikerül, akkor bármely fél kérésére a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.

Vitarendezési formák:

Területek: