A postai szolgáltatásokról

Jogszabály forrása:

2012. évi CLIX. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

11-09-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

51.§ (5) c); (6);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

c) – amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja – tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.
(6) Ha a jogosult az (1)-(4) bekezdésben meghatározott jelzését, bejelentését vagy igényét az ott meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a szolgáltató felé, és kártérítési igényét a szolgáltató vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító, (5) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155642.270431

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztói jogvita békéltető testület elé vihető és az ez alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

Vitarendezési formák:

Területek: