A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:172.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – közvetítői eljárást vegyenek igénybe.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy közvetítői eljárást vegyenek igénybe. A cél, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlásának elérése-

Vitarendezési formák:

Területek:

A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:177.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyámhatóság a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.
A cél a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása.

Vitarendezési formák:

Területek: