A pénzváltási tevékenységről

Jogszabály forrása:

297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2002.

Hatályba lépés:

01-01-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

27.§ [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A pénzváltási tevékenységgel összefüggő panaszokra vonatkozó eljárás

(2) Az űrlapnak tájékoztatnia kell a bejelentőt az írásbeli válaszadás határidejéről, a fogyasztói viták perenkívüli rendezésére létrehozott békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, valamint a tevékenységet felügyelő közigazgatási szerv nevéről és címéről.
(3) A pénzváltó köteles a hozzá bejelentett panaszokról központi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak vagy mellékletének tartalmaznia kell a részben vagy egészében megalapozottnak bizonyult panaszok kapcsán, a hasonló esetek megelőzését szolgáló intézkedésekre történő utalást.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58376.232976

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzváltói tevékenységgel kapcsolatos panaszok kezelését űrlap rendelkezésre bocsátásával kell megoldani a,melyen fel kell tüntetni - többek között-, a békéltető testülethez fordulás lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek: