A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 2004. december 13-i 2004/113/EK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. december 21-i, L 373 számában, (37. o.), hatályos 2004. december 21-től.

Hatályba lépés:

2004-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk (1)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. cikk

Jogvédelem

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden személy, akit saját állítása szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, az ebből az irányelvből eredő igényeit bírói és/vagy közigazgatási úton – a tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is – érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&qid=1464778019798&from=HU

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem esetén a tagállamok biztosítják a békéltetés lehetőségét

Vitarendezési formák:

Területek: