a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi IV. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-25-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. Fejezet, 9. pont B2.4.2 Útmutató - Az éves szabadság kivétele 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9. Amennyiben erre vonatkozóan nincs hatályban kollektív szerződés vagy döntőbírósági ítélet, illetve amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a hatályos kollektív szerződésben vagy döntőbírósági ítéletben a jelen Előírás 7. vagy 8. bekezdésére vonatkozóan hozott rendelkezések elégtelenek, akkor az illetékes hatóság köteles meghatározni a megfelelő rendelkezéseket, amelyek elegendő pihenőidőt biztosítanak az érintett tengerészek számára.
B2.4.2 Útmutató – Az éves szabadság kivétele
1. Az éves szabadság kivételének időzítését – hacsak azt előírás, kollektív szerződés, döntőbírósági ítélet, vagy a nemzeti gyakorlattal összhangban lévő egyéb eszköz meg nem határozza – a hajótulajdonos állapítsa meg az érintett tengerészekkel vagy azok képviselőivel folytatott egyeztetést követően, és amennyire csak lehetséges, velük egyetértésben.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az éves szabadság kivételének kérdésében döntőbírói ítélet is lehet releváns.

Vitarendezési formák:

Területek: