A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1964. évi 8. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1964.

Hatályba lépés:

03-26-64

Releváns paragrafus(ok) száma:

VII. cikk 2

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=755.1336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, e nemzetközi szintű kereskedelem területén a vitákban a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Vitarendezési formák:

Területek: