A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

288.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

288. § A 287. §-ban foglalt határidőket nem érinti, ha a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása a jogvita feloldása érdekében békéltetés lefolytatását rendeli.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Munkaügyi vita esetén lehetőséget biztosít békéltető eljárás lefolytatására a munkáltató és a munkavállalók között

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

293.§ [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A 236. § (4) bekezdésében és a 263. §-ban foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitában döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani.
(3) A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a felek nem tudnak megegyezni az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségekben -amely a munkáltatót terhelik-, illetve a munkáltató és az üzemi tanács a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában, akkor döntőbíróhoz kell fordulniuk. A döntőbíró döntése a felekre kötelező. A felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mely a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Vitarendezési formák:

Területek: