A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2009. évi VI. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

03-13-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikk 3. ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kollektív alkuhoz való jog
A kollektív alkuhoz való jog hatékony gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elősegítik a dolgozók és munkáltatók közös konzultációit;
2. ahol szükséges és célszerű, ott támogatják a munkáltatók vagy munkáltatói szervezetek és dolgozói szervezetek önkéntes tárgyalási mechanizmusát annak érdekében, hogy kollektív egyezményekkel szabályozzák a foglalkoztatás előírásait és feltételeit;
3. előmozdítják a munkaügyi viták rendezéséhez szükséges megfelelő békéltető és önkéntes döntéshozatali mechanizmus megteremtését;

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123505.208972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az aláírók előmozdítják a munkaügyi viták rendezéséhez szükséges megfelelő békéltető és önkéntes döntéshozatali mechanizmus megteremtését.');

Vitarendezési formák:

Területek:

A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2009. évi VI. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

03-14-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

4-5. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

4. cikk
A méltányos díjazáshoz való jog
A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elismerik a dolgozók jogát olyan díjazáshoz, amely nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít;
2. elismerik a dolgozók jogát a megnövelt díjazáshoz túlmunka esetén, ez alól csak meghatározott esetek lehetnek kivételek;
3. elismerik valamennyi férfi és nő jogát az egyenlő bérezéshez egyforma értékű munka végzése esetén;
4. elismerik valamennyi dolgozó jogát ahhoz, hogy a foglalkoztatásuk beszüntetése esetén erről ésszerű időn belül kapjanak előzetes értesítést;
5. a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, és csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott mértékben, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő.
Ezen jogok gyakorlását szabadon aláírt kollektív szerződések, törvényes bérmegállapító mechanizmus vagy az országos viszonyoknak megfelelő egyéb eszközök révén kell elérni.
5. cikk
Szervezkedési jog
Annak érdekében, hogy biztosítsák vagy elősegítsék a dolgozók és munkáltatók számára helyi, országos vagy nemzetközi szervezetek létrehozását gazdasági és szociális érdekeik védelmére, valamint hogy csatlakozhassanak ilyen szervezetekhez, a Felek vállalják, hogy nem lesz olyan nemzeti törvény, ami korlátozza, vagy végrehajtása esetén korlátozhatja ezt a szabadságot. Annak mértékét, hogy a jelen cikk biztosítékai mennyiben vonatkoznak a rendőrségre is, nemzeti törvények vagy rendeletek határozzák meg. Hasonlóképpen a nemzeti törvények és előírások határozzák meg azt, hogy ezek a garanciák milyen mértékben érvényesek a fegyveres erők tagjaira.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123505.208972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek elismerik a dolgozók jogát a díjazáshoz. A méltányos díjakhoz való jog elvének keretén belül, a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő. A levonás mértéke csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott lehet.

Vitarendezési formák:

Területek: