A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

52/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-02-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

10. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az irányadó jog és választott bíróság

Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az irányadó.

Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194557.321013

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján

Vitarendezési formák:

Területek: