A magyar-szlovák légiközlekedési, Pozsonyban, 1999. szeptember 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

39/2000. (III. 24.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

03-24-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor a vitát bármely Szerződő Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.
(2) A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő hatvan (60) napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni,
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében az a) pontban foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat harminc (30) napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő tizenöt (15) napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő negyvenöt (45) napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő tizenöt (15) napon belül a bíróság meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő harminc (30) napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
(6) A döntés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított tizenöt (15) napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.
(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen Cikk (2) bekezdése b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48873.72417

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat tárgyalásos úton rendezik. Ha nem rendezhető így, akkor választott bíróság elé terjesztik. A felek választanak egy-egy bírát, akik kiválasztják a harmadik, elnöklő tagot. Ha ez sikertelen, akkor bármelyik fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót');

Vitarendezési formák:

Területek: