a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

46/1989. (V. 31.) MT rendelet

Megjelenés:

1989.

Hatályba lépés:

05-31-89

Releváns paragrafus(ok) száma:

10.cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) Bármely Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél beruházója közötti vitákat, beleértve a beruházás kisajátításával vagy államosításával kapcsolatos minden vitát a vitában álló felek lehetőség szerint békés úton rendeznek.
(2) Azon Szerződő Fél, melynek területén a beruházás megvalósul, jogszabályai és rendeletei által biztosított jogorvoslati lehetőségeket a másik Szerződő Fél beruházói olyan feltételek mellett vehetik igénybe, amelyek nem kedvezőtlenebbek, mint a saját beruházói vagy harmadik Állam beruházói számára nyújtottak, aszerint, hogy melyik kedvezőbb a beruházó számára.
(3) Amennyiben a kisajátítással vagy államosítással kapcsolatos vitát nem sikerül rendezni attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor bármelyik fél békés rendezést kezdeményezett, azt akár a beruházó, akár a Szerződő Fél kérelmére az Állam és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló 1965. március 18-i Washingtoni Egyezmény által létrehozott Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja elé terjesztik.
(4) Amennyiben az e Cikk (3) bekezdésében nem hivatkozott vitát nem sikerül rendezni attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor bármelyik fél békés rendezést kezdeményezett, azt a Washingtoni Egyezmény alapján a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja elé terjesztik békéltető vagy választottbírósági eljárás útján való rendezés céljából, feltéve, ha a vitában álló mindkét fél az ilyen alávetésben megállapodott.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=11117.15540

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát a felek lehetőség szerint békés úton rendezik. Amennyiben a vitát nem sikerül a kezdeményezéstől számított 6 hónapon belül rendezni, akkor békéltető eljárás vagy választott bíróság segítségével kell rendezni.

Vitarendezési formák:

Területek: