A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1959. évi 20. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1959.

Hatályba lépés:

05-09-59

Releváns paragrafus(ok) száma:

21. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása során esetleg felmerülő vitákat a Szerződő Felek kijelölt államigazgatási szervei akár írásbeli érintkezés útján, akár paritásos alapon létesített szakértői bizottság bevonásával döntik el.
(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megegyezésre nem vezetne, a vita eldöntését a Szerződő Felek közös megegyezéssel létesített döntőbíróságra bízzák. A döntőbíróságnak a vitát a jelen Egyezmény alapelvei szerint és szellemében kell eldöntenie és határozata mindkét Szerződő Felet kötelezi.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=502.959

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat írásbeli érintkezés útján, vagy paritásos alapon létesített szakértői bizottság bevonásával döntik el .Abban az esetben, ha az eljárás megegyezésre nem vezetne, a vita eldöntését a Szerződő Felek közös megegyezéssel létesített döntőbíróságra bízzák.

Vitarendezési formák:

Területek: