A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

6/1989. (I. 15.) MT rendelet

Megjelenés:

1989.

Hatályba lépés:

01-15-89

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Választottbíráskodás és békéltetés
(1) Az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között a másik Szerződő Fél területén megvalósuló beruházással kapcsolatosan esetleg felmerülő vitákat a vitában álló felek közötti tárgyalások útján rendezik.
(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között a Megállapodás 5. cikke alapján felmerülő vitás kérdéseket hat hónapon belül nem sikerül rendezni, a vitában álló bármelyik fél jogosult az ügyet a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja elé terjeszteni az Állam és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről Washingtonban, 1965. március 18-án aláírásra megnyílt Egyezmény szerinti békéltető vagy választottbírósági eljárás útján való rendezés céljából.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10636.14578

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitákat a felek tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem sikerül a kezdeményezéstől számított, akkor hat hónapon belül békéltető vagy választottbírósági eljárás útján kell rendezni, feltéve, ha a vitában álló mindkét fél az ilyen alávetésben megállapodott.

Vitarendezési formák:

Területek: