A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a légiszállítások tárgyában Budapesten, 1968. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1969. évi 13. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1969.

Hatályba lépés:

06-20-69

Releváns paragrafus(ok) száma:

19. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az Egyezmény és Függelékei értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely vitás kérdést a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti közvetlen megállapodással kell rendezni. Az így létrejött megoldást diplomáciai úton kell jóváhagyni.
Abban az esetben, ha a légügyi hatóságok nem tudnak megállapodni, a vitás kérdést diplomáciai tárgyalások útján kell rendezni; e tárgyalások ideje alatt az Egyezmény rendelkezéseit változtatás nélkül kell alkalmazni.
Mindazonáltal, a Szerződő Felek közös megállapodással rendezhetik a vitás kérdést úgy is, hogy döntőbíróság elé, vagy bármely más általuk kijelölt személy vagy szerv elé terjesztik azt. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a hozott döntéshez tartják magukat.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1114.2031

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Bármely vitás kérdést a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti közvetlen megállapodással kell rendezni. Az így létrejött megoldást diplomáciai úton kell jóváhagyni.
Amennyiben az egyezmény aláírói diplomáciai tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, amely döntését feltétel nélkül elfogadják.

Vitarendezési formák:

Területek: