A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet

Megjelenés:

1989.

Hatályba lépés:

08-05-89

Releváns paragrafus(ok) száma:

10.Cikk 3.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az egyik Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél beruházója közötti viták rendezése
3. Amennyiben a vitában álló felek nem tudnak abban megegyezni, hogy a békéltető vagy a választottbírósági eljárás a legalkalmasabb-e, a választás joga a beruházót illeti. A vitában álló Szerződő Fél sem az eljárás bármely szakaszában, sem az ítélet végrehajtása során nem hivatkozhat kifogásként arra a tényre, hogy biztosítási szerződés alapján a beruházó felmerült kárát teljesen vagy részben fedező kártalanításban részesült.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=11306.269417

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vita esetén a beruházó döntheti el, hogy békéltetőhöz, vagy választottbírósághoz forduljanak.

Vitarendezési formák:

Területek: