A magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

03-31-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

15. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.
A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országai területén váltakozva tartja.
(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő minden vitás kérdést Vegyesbizottságuk által folytatott tárgyalások és konzultációk útján oldják meg.
Ha a Szerződő Felek Vegyesbizottsága nem jut megegyezésre, az ügyet — kivéve, ha az engedélykontingens meghatározásáról van szó — elbírálásra ad hoc választottbíróság elé terjesztik. Ehhez mindkét Szerződő Fél saját részéről egy-egy választottbírát jelöl ki. A kijelölt választottbírák egy harmadik választottbírát jelölnek meg, akit a választottbíróság elnöki teendőinek ellátásával bíznak meg.
A döntőbíráskodási eljárás a felperes (panaszos) tartózkodási helyén vagy a Felek megegyezése esetén, más helyen történik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21393.33413

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felmerülő kérdések rendezése érdekében a felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.
Amennyiben a szerződő felek így nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, amelynek szabályozták létrehozásának, működésének rendjét.

Vitarendezési formák:

Területek: