A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

117/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

08-06-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

12. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vámkedvezmények
1. Az Egyezmény alapján végrehajtandó vízgazdálkodási tevékenységek végzése során építőanyagoknak, gépeknek, szállítóeszközöknek, hírközlési eszközöknek, felszereléseknek és egyéb munkaeszközöknek az egyik Szerződő Fél területére történő átszállítása vámkezelési eljárás alá tartozik, és mentes mindenféle vámkötelezettség alól. A tevékenység befejezése után a gépeket, szállító és hírközlő eszközöket és felszereléseket, a fel nem használt anyagokat és egyéb munkaeszközöket vissza kell szállítani.
2. A másik Szerződő Fél területén dolgozók számára vámkedvezmények a fogadó Szerződő Fél nemzeti jogszabályai alapján nyújtandók.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41546.63979

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az eszközszállítás az egyik fél területére, az vámkezelési eljárás alá tartozik, és mentes mindenféle vámkötelezettség alól.

Vitarendezési formák:

Területek: