A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2006. évi XVII. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

07-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. A Szerződő Felek között a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket az illetékes hatóságok által kijelölt személyek a lehetséges mértékig megkísérlik békés úton rendezni.
2. Ha a vitás kérdéseket az 1. bekezdés szerint nem sikerült rendezni, akkor e kérdések megoldása érdekében a Szerződő Fél által kijelölt miniszterek haladéktalanul egyeztetnek bármely Szerződő Fél kérésére.
3. Amennyiben egy vitás kérdést sem az 1., sem a 2. bekezdésben foglaltak szerint nem lehet rendezni, akkor azt bármely Szerződő Fél kérésére döntőbíróság elé terjesztik.
4. Amennyiben a Szerződő Felek közös megegyezéssel másként nem rendelkeznek, a döntőbíróság három döntőbíróból áll, akik közül mindegyik Szerződő Fél egy-egy főt jelöl, és ez a két jelölt harmadik személyt választ, aki a döntőbíróság elnöke lesz.
5. A döntőbíróság maga határozza meg ügyrendjét.
6. A döntőbíróság döntése végleges, és mindkét Szerződő Félre kötelező erejű.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102244.143163

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos vagy egyéb úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, akkor a kijelölt miniszterek egyeztetnek. Ha ezeken a módokon nem lehet rendezni, akkor döntőbíráskodást kérnek.

Vitarendezési formák:

Területek: