A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

02-06-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

10. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az irányadó jog és választott bíróság
Az egyedi hitelszerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó.
Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130696.188162

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a kérdéses vitákat 60 (hatvan) naptári napon belül nem rendezik, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választott bírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 választott bíró útján. A választott bírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

Vitarendezési formák:

Területek: