A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között Budapesten, 1994. február 23-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

Jogszabály forrása:

66/1995.(VI.13.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

06-13-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

12. Cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

12. Cikkely
A VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE
1. Minden két vagy több Szerződő Fél közötti vitát, amely a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló Felek nem tudnak tárgyalás útján vagy más módon rendezni – amennyiben a vitában álló Szerződő Felek egyike ezt kívánja -, a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított 3 hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.
2. Az ezen Cikkely 1. pontja szerint kijelölt döntőbíró vagy döntőbírók ítélete kötelező a vitában álló Szerződő Felekre.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23939.280828

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A döntőbíró személyének kiválasztásában amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor kérhetik az ENSZ Főtitkárát, hogy nevezzen ki egyet.

Vitarendezési formák:

Területek: