A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Jeruzsálemben, az 1991. évi május hó 14. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1993. évi LXIV. törvény

Megjelenés:

1993.

Hatályba lépés:

07-08-93

Releváns paragrafus(ok) száma:

8.cikk. 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

8. Cikk
hivatkozás a Beruházási Viták Rendezésének
Nemzetközi Központjára
1. A Szerződő Felek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Washingtonban, 1965. március 18-án aláírásra megnyílt, az ,,Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló egyezmény”” értelmében az egyik Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél természetes és jogi személyei közötti, az előbbinek az utóbbi területén létrehozott beruházásaival kapcsolatos jogi vitáit a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (,,Központ””) elé terjesztik békéltetési vagy választottbírósági úton való rendezés céljából.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19348.282924

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szerződő felek másképpen nem rendezhető vitájukat Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (,,Központ'''') elé terjesztik békéltetési vagy választottbírósági úton való rendezés céljából.

Vitarendezési formák:

Területek: