A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

03-14-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

10. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezése és alkalmazása tekintetében a közöttük felmerülő bármely vitás kérdést, amelyet közvetlenül tárgyalásokkal vagy diplomáciai úton nem tudtak rendezni, illetve, ha nem egyeztek meg valamely más megoldási módban, ,,A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról, 1992. március 17-én, Helsinkiben elfogadott egyezmény 22. Cikke (2. bekezdés), illetőleg IV. melléklete szerinti döntőbíróság elé utalják.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56719.82042

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Szerződő Felek vitás kérdést tárgyalásokkal vagy diplomáciai úton nem rendezik. Ha ez sikertelen illetve, ha nem egyeztek meg valamely más megoldási módban, „A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról, 1992. március 17-én, Helsinkiben elfogadott egyezmény 22. Cikke (2. bekezdés), illetőleg IV. melléklete szerinti döntőbíróság elé utalják.

Vitarendezési formák:

Területek: