A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

316/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

11-24-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő viták rendezése a Szerződő Felek jelen Egyezmény 10. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerződő Fél kérése alapján döntőbíróság elé terjesztik.
(3) Szerződő Felek a döntőbíróságot ad hoc módon hozzák létre úgy, hogy bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül saját állampolgáraik közül egy-egy döntőbírót jelölnek ki. A döntőbíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két döntőbíró állapodik meg.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt döntőbíróság előtti eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A döntőbíróság előtti eljárás során az UNCITRAL választottbírósági szabályai az irányadóak.
(5) A döntőbíróság szavazattöbbséggel dönt; döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező. A Szerződő Felek viselik a saját döntőbírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A döntőbíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.
(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon szándékának, hogy döntőbírósághoz kíván fordulni, bejelentésétől számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a döntőbíróság elnökének személyéről, s nem is állapodnak meg másként, az érintett Szerződő Fél a Hágai Állandó Választottbíróság főtitkárához fordul, hogy nevezze ki a döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Választottbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Választottbíróság opciós szabályai szerint kell eljárni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112578.161182

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.
Amennyiben a vitát nem sikerül rendezni, akkor az egyik Szerződő Fél kérése alapján döntőbíróság elé terjesztik. A bírákat ők határozzák meg. Ha a bejelentésétől számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a döntőbíróság elnökének személyéről a Hágai Állandó Választottbíróság főtitkára dönt.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán, Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Esztergomban-Párkányb

Jogszabály forrása:

57/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

04-19-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése a Szerződő Felek jelen Egyezmény 12. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerződő Fél kérése alapján Döntőbíróság elé terjesztik.
(3) Szerződő Felek a Döntőbíróságot ad hoc módon hozzák létre úgy, hogy bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül saját állampolgáraik közül egy-egy döntőbírót jelölnek ki. A Döntőbíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két döntőbíró állapodik meg.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt Döntőbíróság előtti eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak.
(5) A Döntőbíróság szavazattöbbséggel dönt, döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező. A Szerződő Felek viselik a saját döntőbírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A Döntőbíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.
(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon szándéka bejelentésétől, hogy Döntőbírósághoz kíván fordulni, számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a Döntőbíróság elnökének személyéről, s nem is állapodnak meg másként, az érintett Szerződő Fél a Hágai Állandó Döntőbíróság főtitkárához fordul, hogy nevezze ki a Döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Döntőbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Döntőbíróság opciós szabályai szerint kell eljárni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49113.72789

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is. A felek kijelölnek egy-egy bírót, akik közösen választják ki az elnököt, aki más nemzetiségű. eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A döntés kötelező érvényű.

Vitarendezési formák:

Területek: