A Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, az 1991. évi április hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1993. évi LXI. törvény

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

06-23-93

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk 2.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A beruházó és az egyik Szerződő Fél közötti viták: Az ilyen vitákat, ha azokat az erre vonatkozó igény írásbeli bejelentésétől számított három hónapon belül nem sikerült békés úton rendezni, a vitában álló felek egyikének kívánságára az 1965. március 18-i, az Államok és más Államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló Egyezmény (Washingtoni Egyezmény) szerint előterjesztik békéltetés vagy választottbírósági eljárás útján történő rendezés céljából.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19329.30060

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha felek közötti vitát 3 hónapon belül nem tudják békés úton rendezni, akkor az egyik fél kérésére előterjesztik békéltetés vagy választottbírósági eljárás útján történő rendezésre.

Vitarendezési formák:

Területek: