A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között Budapesten, 2001. május 22-én aláírt légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

178/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

11-05-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. Cikk [3-4] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezés
A választott bíróság a következők szerint áll fel:
Bármely Szerződő Fél, a vita választott bíróság útján történő rendezésére vonatkozó, diplomáciai úton eljuttatott kérésének másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. A harmadik választott bíró kijelöléséről e két választott bíró állapodik meg további hatvan (60) napon belül.
A harmadik választott bírónak egy harmadik állam polgárának kell lennie, aki választott bíróság elnökeként tevékenykedik és meghatározza a választott bíróság ülésének helyszínét.
Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki.
(4) A döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárási rendjét.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76707.107564

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mindegyik félnek 60 napon belül meg kell nevezni egy választott bírót.E két választott bíró állapodik meg a 3. bíró személyéről 60 napon belül. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki.

Vitarendezési formák:

Területek: