A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

Jogszabály forrása:

2000. évi CXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

12-20-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

35. Cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A vitás kérdések rendezése
(1) A jelen Egyezmény alkalmazásából eredő, a szerződő államok közötti jogviták lehetőség szerint a két szerződő állam illetékes hatóságainak közös megegyezésével rendezendők.
(2) Ha valamely vitás kérdés így hat hónapon belül nem rendezhető, úgy azt az egyik szerződő állam követelésére döntőbíróság elé terjesztik.
(3) A döntőbíróságot esetenként hozzák létre úgy, hogy mindkét szerződő állam kirendel egy-egy tagot, akik egymás között megállapodnak az elnök személyéről, aki valamely harmadik állam állampolgára, és akit a két szerződő állam Kormányai neveznek ki. A tagokat két hónapon belül, az elnököt pedig három hónapon belül kell kinevezni, attól számítva, miután az egyik szerződő állam értesítette a másik szerződő államot arról, hogy a vitás kérdést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.
(4) Amennyiben a 3. bekezdésben megjelölt határidőket nem tartják be, úgy egyéb megállapodás hiányában mindkét szerződő állam kérheti az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökét, hogy eszközölje a szükséges kinevezéseket. Ha az elnök az egyik szerződő állam állampolgára, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem tud eleget tenni a felkérésnek, úgy a kinevezéseket az elnökhelyettesnek kell eszközölnie. Ha az elnökhelyettes is az egyik szerződő állam állampolgára, vagy ő is akadályoztatva van, úgy a Bíróságnak azt a rangja szerint őt követő tagját kell felkérni a kinevezések eszközlésére, aki nem állampolgára egyik szerződő államnak sem.
(5) A döntőbíróság a szerződő államok között fennálló szerződések és az általános nemzetközi jog alapján szavazattöbbséggel hozza meg döntéseit. Döntései kötelező érvényűek. Az általa kinevezett tag költségeit, valamint a döntőbíróság előtti képviseletével kapcsolatos költségeket mindegyik szerződő állam maga viseli. Az elnök költségeit, valamint az egyéb költségeket a szerződő államok azonos arányban viselik. A döntőbíróság egyebekben maga alkotja meg eljárási szabályait.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000243.KOR

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A jelen Egyezmény alkalmazásából eredő, a szerződő államok közötti jogviták lehetőség szerint a két szerződő állam illetékes hatóságainak közös megegyezésével rendezendők.
Ha valamely vitás kérdés így hat hónapon belül nem rendezhető, úgy azt az egyik szerződő állam követelésére döntőbíróság elé terjesztik.

Vitarendezési formák:

Területek: