A Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között, Budapesten, 1992. december 17-én aláírt választott bírósági és békéltetési Szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1996. évi XVIII. törvény

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

04-11-66

Releváns paragrafus(ok) száma:

8-12. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

C) Békéltetés
8. Cikk
Minden olyan vitát, amelyet az 1. Cikkben meghatározott határidőn belül nem lehetett tárgyalások útján rendezni, és amely nem tartozik a 2. Cikkben meghatározott kategóriába, a Felek bármelyike békéltető bizottsági eljárás elé terjeszthet a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel.
9. Cikk
A békéltető bizottságot a választott bírósággal azonos módon, a 3. Cikkben előírtak szerint kell megalakítani, azzal az eltéréssel, hogy a 3. Cikk d) pontjában meghatározott határidőn belül meg nem történt kinevezéseket az Európa Tanács főtitkára eszközli.
10. Cikk
A békéltető bizottság a megalakulását követően ajánlásokat tehet a Felek számára az általa megfelelőnek tartott ideiglenes intézkedések meghozatalára. A Felek tájékoztatni kötelesek a bizottságot azokról a rendelkezésekről, amelyeket ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtása érdekében foganatosítottak.
11. Cikk
1. A békéltető bizottság a Felek képviselőivel való konzultációt követően maga állapítja meg üléseinek helyét és eljárási szabályait. Ennek során tiszteletben tartja a Felek egyenjogúságának elvét és az eljárás kontradiktórius jellegét.
2. A bizottság bármikor felfüggesztheti a békéltetési eljárást és felhívhatja a Feleket arra, hogy folytassák tárgyalásaikat, adott esetben figyelembe véve a bizottság ajánlásait.
12. Cikk
A Felek a békéltetési eljárás teljes folyamatában kötelesek részt venni, és a bizottság rendelkezésére bocsátják az általa kért bizonyítékokat és adatokat.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26341.41264

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szerződés kötő felek közötti befektetési vita esetén a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) által lefolytandó békéltetéssi eljrását lehet (A Beruházási Viták Rendezéséről szóló 1965. március 18-án, Washingtonban aláírásra megnyitott Egyezmény alapján.)

Vitarendezési formák:

Területek: